CILJ SAJMA

Cilj organizacije Međunarodnog sajma medicine Remedium je pokušati na jednom mjestu okupiti sve renomirane proizvođače i distributere lijekova, opreme i potrošnog materijala zajedno sa svim entiteskim i kantonalnim ministrima, direktorima svih Zdravstvenih osiguranja, te većih zdravstvenih institucija na nivou države. Ovakvo okupljanje industrije i ljudi, koji su odgovorni za finansiranje nabavki, omogućit će lakše i brže predstavljanje novih tokova i novih tehnologija, te olakšati komunikaciju pri budućim nabavkama.

O SAJMU

  1. Osnovan: 2014
  2. Interval održavanja: Godišnja baza
  3. Datum održavanja: 03. - 04. Juni / Lipanj 2016
  4. Mjesto održavanja: Tuzla, Hotel Tuzla
  5. Radno vrijeme:
    1. Za posjetioce: 10:00 - 19:00
    2. Za stručna predavanja: 09:00 - 19:00

ORGANIZATOR

FREESTYLE D.O.O. Mije Keroševića Guje 3, 75000 Tuzla, Bosna I Hercegovina

Tel. +387 (0) 35 310 510

Fax: +387 (0) 35 310 511

e-mail: remedium@remedium.ba